Moje knížka o předkožce

Následující text je převzat z díla Mario Lichtenheldta, německého spisovatele pro děti a mládež, s jehož laskavým souhlasem zde uvádíme český překlad výběru z jeho knížek s drobnými úpravami pro české prostředí.

Předkládaná publikace je koncipována tak, aby dospívajícím chlapcům a jejich rodičům poskytla základní informace o jejich vnějších pohlavních orgánech se zřetelem na význam předkožky, její základní funkce a péči o tuto část lidského těla.


Formát souboru: .pdf
Velikost: 1,03 MB
Počet stran: 29
K volnému užití