Upozornění: následující stránka obsahuje zobrazení intimních částí lidského těla.

Co je předkožka a k čemu slouží?

Předkožka je specializovaná tkáň, která tvoří součást penisu u všech savců včetně člověka. Skládá se ze dvou částí neboli listů - vnitřního a vnějšího.

Povrch vnějšího listu předkožky (na obrázku vyznačen modře, viz č. 2) má stejnou strukturu, jako pokožka na jiných částech penisu, avšak s tím rozdílem, že obsahuje více kožního barviva (pigmentu), takže má tmavší zbarvení. Vnější list předkožky je prostoupen svalovými vlákny, díky kterým se předkožka podle potřeby buď smršťuje, nebo uvolňuje.

Vnitřní list předkožky (na obrázku vyznačen červeně, viz č. 1) přiléhá k žaludu penisu (glans penis). Specializovaná tkáň vnitřního listu předkožky je bohatě prostoupena jemnými cévami (kapilárami neboli vlásečnicemi). Na rozhraní mezi vnitřním a vnějším listem předkožky se nachází ještě specializovaná rýhovaná tkáň, v níž je soustředěna většina eroticky citlivých nervových zakončení.

Na spodní straně penisu je předkožka napojena na žalud pomocí tzv. uzdičky (frenulum).
V klidovém stavu předkožka pokrývá žalud penisu nebo jeho větší či menší část. Posouváním směrem k tělu lze předkožku stáhnout dozadu, a tím odkrýt žalud. Během erekce se předkožka většinou sama posunuje dozadu s tím, jak se penis prodlužuje a napřimuje.


Nejcitlivější částí předkožky je prstenec na rozhraní jejího vnitřního a vnějšího listu.

Část předkožky, která přesahuje přes vrcholek žaludu, se nazývá akroposthion (výraz pochází z řeckého slova άκροποσθίων, což znamená "přední okraj předkožky", doslova "před-předkožka").
Na lidském těle (a to jak mužském, tak ženském) neexistuje žádná další tkáň, která by měla srovnatelnou strukturu, jako tkáň v oblasti prstence předkožky.

Z histologického hlediska představuje prstenec na rozhraní vnitřního a vnějšího listu předkožky nejvíce specializovanou, a tudíž nejcennější tkáň mužských vnějších pohlavních orgánů.


Zde je přehled několika hlavních funkcí, které předkožka plní:

Předkožka je erotogenní tkáň

Mechanickým drážděním (stimulací) předkožky při pohlavním styku nebo při masturbaci lze dosáhnout příjemných pocitů, které vedou až k sexuálnímu vyvrcholení (orgasmu). Předkožka je podobně citlivá, jak rty nebo konečky prstů.

Za nejcitlivější část penisu je někdy mylně označován žalud (glans penis). Zatímco však žalud obsahuje pouze malé množství jednoduchých nervových zakončení*, v tkáni předkožky se nachází velké množství tzv. Meissnerových tělísek a jim podobných specializovaných nervových zakončení. Předkožka obsahuje větší množství specializovaných nervových zakončení, než všechny zbývající části penisu dohromady**.


Meissnerova tělíska v tkáni předkožky, 100x zvětšeno
© Taylor a kol., 1996

 

Předkožka tvoří kožní rezervu pro případ erekce. S tím, jak se předkožka během erekce posunuje dozadu, pomáhá pokrýt rozdíl mezi délkou penisu v klidovém stavu a při erekci.

Předkožka usnadňuje pohyby při pohlavním styku i při masturbaci.

Předkožka poskytuje ochranu ústí močové trubice před infekcí a mechanickým podrážděním - zejména u malých dětí v "plenkovém" věku, kdy úzká a dlouhá předkožka zabraňuje pronikání moči z plenek otvorem močové trubice zpět do těla. U obřezaných chlapců se záněty vývodných cest močových vyskytují až 7x častěji, než u chlapců s předkožkou.

Další funkce předkožky

Mezi další funkce patří např. ochrana penisu před omrzlinami, popáleninami, mechanickým poškozením a podobně. Do této skupiny patří i ochrana povrchu žaludu před keratinizací (rohovatěním). Ochrana žaludu je sice nejčastěji uváděná, nicméně zdaleka ne jediná ani hlavní funkce předkožky.***

Z tohoto důvodu nezáleží na tom, zda předkožka pokrývá celý žalud, nebo jen jeho větší či menší část. Důležité je to, aby byla předkožka celá, nikoli to, aby zakrývala celý žalud.

* viz např. Le Gros Clark, W.: The Tissues of the Body. Oxford, Clarendon Press, 1965, s. 329

** viz např. Taylor, J.R.; Lockwood, A.P.; Taylor, A.J.: The prepuce. Specialized mucosa of the penis and its loss to circumcision. BJU, 1996, 77, s. 291-295 nebo Sorrells, M.L. a kol.: Fine-touch pressure thresholds in the adult penis. British Journal of Urology, 2007, 99, s. 864-869

*** o těchto a dalších funkcích předkožky viz Fleiss, P.M.: The Case Against Circumcision. Mothering, The Magazine of Natural Family Living, 1997, s. 36-45


Shrnutí

Předkožka představuje eroticky nejcitlivější tkáň penisu a tvoří v průměru více než 50% jeho kožního pokryvu. Skládá se z vnitřního listu, vnějšího listu a prstence na jejich rozhraní.
Část předkožky může přesahovat přes vrcholek žaludu. Tato část předkožky se nazývá akroposthion.
Předkožka obsahuje větší množství specializovaných nervových zakončení, než všechny zbývající části penisu dohromady. Kromě funkce erotické plní také několik dalších funkcí (tvoří kožní rezervu pro pokrytí rozdílu v délce penisu v klidovém stavu a při erekci, poskytuje ochranu ústí močové trubice před infekcí a mechanickým podrážděním, chrání povrch žaludu před keratinizací neboli rohovatěním).