Příručka pro rodiče chlapců

Zatímco v minulosti byla v naší zemi obřízka (cirkumcize) spíše vzácností, v dnešní době se s tímto jevem bohužel setkáváme častěji. Avšak většina lidí má o cirkumcizi pouze rámcovou představu, takže např. většině rodičů může činit potíže, když mají odpovídat na zvědavé dotazy svých dětí, zejména synů, kteří buď viděli vrstevníka s obřezaným penisem (např. ve školce, ve škole, u bazénu a podobně), nebo se v jejich rodině aktuálně řeší problémy se stahováním předkožky, hygienou a podobně.

Předkládaná příručka, kterou lze zdarma stáhnout, nabízí základní informace pro rodiče chlapců.


Formát souboru: .pdf
Velikost: 990 kB
Počet stran: 9
K volnému užití


Příručka pro chlapce

Pro rodiče a jejich děti je určena také následující příručka, která srozumitelnou formou podává základní informace o předkožce a obřízce.
S menšími dětmi by měl příručku číst alespoň jeden z rodičů, který může v případě potřeby vysvětlit či doplnit některé části textu.

Formát souboru: .pdf
Velikost: 185 kB
Počet stran: 6
K volnému užití

Barevná verze

Formát souboru: .pdf
Velikost: 321 kB
Počet stran: 6
K volnému užití